Werkzaamheden de komende maanden en jaren

Dit jaar staan er veel werkzaamheden gepland in en rond ons gebouw. Een kort overzicht van alle werkzaamheden, zoals nu bekend, bij elkaar.


Updates, zie bij elk van de onderwerpen op deze pagina.


Van enkele van de werkzaamheden is nog niet alles bekend, maar we zullen proberen om iedereen zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alles wat er gebeurd of gaat gebeuren. Neem een abonnement op de website (formulier onderaan deze pagina) zodat je zo snel mogelijk op de hoogte bent van alle actuele informatie.

1. aanleg glasvezel naar ieder appartement – tussen nu en begin april 2021

Op dit moment zijn we druk bezig om te zorgen dat de werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel snel en goed gaat verlopen zonder dat daar kosten aan zijn.

Lees het artikel ‘de Bergen V krijgt glasvezel!‘ met de laatste informatie hierover.

2. grootonderhoud schilderwerk – 12 april tot 15 mei 2021

Eens in de zoveel jaar zijn we aan de beurt; grootonderhoud schilderwerk. Ook deze keer zullen meerdere weken achterelkaar schilders bezig zijn om kozijnen en deuren van een nieuwe laag verf te laten voorzien.

Veel van de kozijnen zijn nog goed. Met name die kozijnen waar geen zon op schijnt of die niet (heel erg) nat worden. Heel praktisch zal dit betekenen dat alleen de ‘liggende delen’ van veel kozijnen zullen worden geschilderd en die delen die gewoon aan onderhoud toe zijn. Dus geen algeheel schilderwerk van álles. Maar toch zijn de schilders hier enige weken mee bezit.

Zodra hier meer over bekend is zullen we jullie je via deze website op de hoogte houden.

3. herinrichting van de straat Grote Berg – van 2de kwartaal tot einde 2021

Het staat al enige tijd op de planning, maar nu gaat het er dan toch van komen.

Tot nu toe is er niet meer bekend dan dat de in maart gekozen zal worden voor een van de aannemers die deelgenomen hebben aan het aanbestedingstraject en dat er op 19 april 2021 gestart zal worden en dat de werkzaamheden tot einde 2021 zullen duren.

Overigens is het de verachting dat er mogelijk nog archeologische vondsten gedaan kunnen / zullen worden bij de (diepe) graafwerkzaamheden voor het nieuwe riool; dit kan zomaar enkele weken vertraging opleveren.

Lees het artikel ‘herinrichting Grote Berg 2021‘ voor meer informatie.


Zie ook de agenda met alle geplande gebeurtenissen en onderhoud in en rond ons gebouw.


4. nieuwbouw project ‘Nieuw Bergen’ – start einde 2021 tot 2024

Ook al iets wat al lang bekend is: de bouw van meer dan 220 woningen op de hoek van de Deken van Someren straat en de Grote Berg. Direct aan de overkant van de straat dus.

Dit is een groot project wat waarschijnlijk ook behoorlijk voor overlas zal gaan zorgen. Twee leden van het Bestuur zitten ook hier in de klankbordgroep om het belang van onze eigenaren / bewoners / huurders goed te kunnen vertegenwoordigen.

Dit artikel in het Eindhovens Dagblad geeft wat achtergrond informatie en mooie sfeerbeelden.

4. nieuwbouw project Grote Berg 11 – 21 – start ?

Onlangs is bekend geworden dat aan het begin van de straat, naast de Kazerne (hoek Paradijslaan en Grote Berg. recht tegenover de Bergstraat) de panden 11 t/m 21 afgebroken zullen worden om plaats te maken voor 26 nieuwbouwappartementen.

Het is nog niet bekend wanneer dit project gaat starten, maar de wens van projectontwikkelaar Miba uit Asten is om toch wel voor het einde van dit jaar te gaan starten.

alles tegelijk????

Het zal een druk jaar worden in en rond ons gebouw. Want tussen dit alles door loopt natuurlijk het ‘gewone’ onderhoud van het gebouw; voortdurend zijn er zaken die onze aandacht of reparatie vragen.

En het lijkt er wel op dat, vooral na de zomer, er van alles tegelijk bezig zou kunnen zijn. Maar nu ben je in ieder geval, met deze blog, voorbereid op wat er gaat gebeuren. Hou in ieder geval maar vast rekening met veel vrachtwagens, veel zand en veel lawaai… 🙂

PS: de afbeelding bij deze blog geven alle werkzaamheden aan…

Op de afbeelding bij deze dit blogartikel is ons gebouw in groen aangeven, de projecten Nieuw Bergen en Grote Berg 11-21 in rood en de Grote Berg zelf is blauw gemaakt.

2020-01-20, Werkzaamheden de komende maanden en jaren - deBergen5.nl