Lekkage in de kelder – wateroverlast in 4 bergingen

UPDATED – Vanmorgen stond er ineens een laagje water in de gang en meerdere bergingen in de kelder. Direct is er actie ondernomen om het water te verwijderen en oplossingen te vinden.

4 bergingen hebben wateroverlast, inclusief meterkast gebouw

Uiteindelijk blijken 4 bergingen overlast te hebben (48, 48A, 48B en 52/46F). Veel van de spullen zijn nat, maar vooralsnog is er geen schade aan persoonlijke eigendommen. De bergingen met de meeste overlast, de gang en de meterkast van de VvE (onderaan de laatste trap van het trappenhuis) zijn met een waterstofzuiger drooggemaakt.

Op sommige plekken stond 1 tot 2 cm water (met name in werking 48 en 52/46F), op andere plekken was de betonnen vloer door en door nat.


Diverse updates, zie onderaan deze pagina.


waar komt het water vandaan?

Zoals het er nu naar uitziet is het grondwater wat tussen de wand en vloer van de kelder omhoogkomt. De wanden en het plafond van de kelder zijn niet nat. Dat nu, ineens en voor het eerst, grondwater de kelder in komt is niet echt te verklaren. Wel is er de laatste tijd veel en langdurige regen, dat kan er mee te maken hebben.

oplossing: impregneren

Als kelderwanden lekken door grondwater is de enige oplossing om de wanden en vloer van de kelder te laten impregneren. Dat kan aan de binnenzijde van het pand, maar kan ook aan de buitenzijde aangebracht worden.

Bij die laatste oplossing, impregneren aan de buitenzijde, zal het parkeerterrein bij de kelder moeten worden afgegraven tot aan de fundering van de kelder. In kort overleg tussen Hans van Gorp, Sander Vrugt van Keulen (beiden Dagelijks Bestuurslid) en John Turkenburg (de Bouwstudio/ACC) leek ons dat voor nu een te kostbare en te ingrijpende oplossing. Zelfs met de wetenschap dat impregneren aan de binnenzijde waarschijnlijk geen definitieve oplossing al zijn.

Volgende week maandag zal een gespecialiseerd bedrijf om een inspectie en offerte gevraagd worden (we hopen dat die inspectie ook volgende week plaats zal kunnen vinden). We zullen voor beide opties een offerte aanvragen. Op basis van kwaliteit en prijs zal het Dagelijks Bestuur zo snel mogelijk een beslissing nemen over de reparatie, zodat de reparatie ook snel uitgevoerd kan worden.

tot het opgelost kan worden: samen in de gaten houden

Als de oorzaak daadwerkelijk het grondwater is, dan zal er de komende weken / maanden water de kelder in komen totdat de wanden geïmpregneerd zijn. Dat zal betekenen dat er nog regelmatig water verwijderd zal moeten worden. Kitty van Gorp zal met J&S schoonmaak contact opnemen of ze wellicht een sponsachtig materiaal hebben dat we kunnen neerleggen dat het water op kan nemen.

Graag vragen we dan ook aan alle bewoners / eigenaren die in de kelder zijn dit in de gaten te houden en te melden als de wateroverlast toeneemt.

2021-01-29, lekkage in de kelder - wateroverlast in 4 bergingen 2- deBergen5.nl 2021-01-29, lekkage in de kelder - wateroverlast in 4 bergingen 3- deBergen5.nl


UPDATES
02 februari 2021:

Er is een afspraak gemaakt met Het Zuiden B.V., een bedrijf gespecialiseerd in het afdichten van lekkende kelders uit Eindhoven. Maandagmiddag 8 februari (15:00u.) komen ze komen ze een opnamen / inspectie doen voor het maken van een offerte voor een oplossing.

03 februari 2021:

Opnieuw staan de bergingen blank. Onze schoonmaakdienst J&S was zo bereidwillig om ons een waterstofzuiger te lenen; deze staat in de werkplaats van Hans & Kitty. Samen met Hans heeft Cathy e.e.a. weer ‘droog gezogen’, maar niet voordat ze wat foto’s heeft gemaakt. Het water lijkt nu niet alleen tussen vloer en wand uit te komen, maar ook tussen wand en plafond.

We zullen de komende weken, totdat het gerepareerd is of tot de grondwaterstand is gezakt is, het in de gaten moeten blijven houden; want het water zal blijven komen. Blij dat we van J&S de waterstofzuiger mogen leden om het telkens weer op te gaan zuigen.

08 februari 2021:

Conclusie van Het Zuiden B.V. is dat het is goed mogelijk om de kelder te impregneren met een kunsthars op drie delen, want het zijn drie verschillende soorten ‘lekkages’: De verbinding tussen vloer en muur, de gaten in de muur voor leidingen van buitenaf, de verbinding tussen muur en plafond. Voor elk van deze werkzaamheden zijn 2 tot 3 dagen nodig. Hierbij gaat het om alle muren en vloeren van het keldergedeelte onder de tegels bij de ingang.

Of de lekkage tussen muur en plafond te maken heeft met het opnieuw waterdicht maken met bitumen onder de tegels bij de ingang zal worden uitgezocht met Koos van Dommelen.

De medewerker van Het Zuiden wist te vertellen dat meerdere panden in de binnenstad de maken hebben met lekkende kelders vanwege het besluit om het grondwater te verhogen. De gemeente is daarvoor niet aansprakelijk omdat zij er vanuit gaan dat alle kelders zijn gebouwd volgens het Bouwbesluit (en dat kelders van meer dan een meter diep waterdicht zijn).

De verwachting is dat we de offerte van Het Zuiden B.V. binnen een week zullen ontvangen, en ze zouden binnen 2 weken aan de slag kunnen gaan. Dus in het meest gunstige geval (als het dagelijks bestuur beslist om met Het Zuiden in zee te gaan) moeten we het nog 3 weken in de gaten houden of het lekt en met de waterstofzuiger opruimen.

25 februari 2021 – inspectie buitenzijde parkeerdek:

Een deel van de bestrating rond het parkeerdek bij de ingang is even verwijderd. Vandaag was er namelijk een overleg tussen enkele leden van het Dagelijks Bestuur, Ronnie Kusters van Het Zuiden, Koos van Dommelen van Dakaliance en John Turkenburg. Doel was samen te spreken over aanleiding, oorzaak en oplossingen.

Het is moeilijk te onderscheiden waar nu exact de oorzaak licht van de wateroverlast in de kelder. Waarschijnlijk is het een combinatie van de verhoogde waterstanden van de afgelopen twee jaar, de hevige regenval een aantal weken geleden en de aanpassingen aan het parkeerdek een driekwart jaar geleden. Doordat er bij de laatste aanpassingen van het parkeerdek betonnen randen zijn aangebracht (voor het bijeen houden van de tegels) kan het zijn dat het water van het parkeerdek op een andere manier de grond in komt.

In gezamenlijk overleg is besloten om het betonnen parkeerdek achter de betonranden te laten impregneren door Het Zuiden en ook de doorvoer van de leidingen van buitenaf naar de meterkast in de kelder door hen af te laten sluiten. Vervolgens wachten we daarna af of er ook (weer) een lekkage zal gaan ontstaan tussen vloer en wand in de kelder.

De bestrating blijft even zo liggen, totdat alle bestrating rond het parkeerdek volgende week verwijderd zal worden. De betreffende eigenaren van die parkeerplaatsen zijn op de hoogte gesteld.

werkzaamheden: woensdag 3, donderdag 4 en zaterdag 6 maart

De betonranden rond het parkeerdek worden woensdag 3 maart door de stratenmaker weggenomen en het zand tot 30cm diep weggegraven. Het impregneren zal gedaan worden op donderdag 4 maart door Het Zuiden. Zaterdag 6 maart (als de impregnatie gedroogd is) zullen de betonranden weer terug geplaatst worden en zal de bestrating worden aangeheeld.

Met het waterdicht afsluiten van de leidingen-doorvoer (van buiten het gebouw, de kelder in) door het Zuiden zal gewacht worden totdat de glasvezel aangelegd is. De glasvezelleidingen zullen namelijk op diezelfde plaats het gebouw binnen gaan komen.

04 maart 2021 – bestrating:

Een kleine (actuele) aanpassing op de vorige update: het impregnatie werk heeft meer tijd nodig om te drogen. Zoals het er nu naar uitziet zal de bestrating maandag 8 maart of uiterlijk dinsdag 9 maart weer in originele staat terug gebracht worden. De eigenaren van de twee parkeerplaatsen die tijdelijk nu niet gebruikt kunnen worden zijn ingelicht.
Tot die tijd is het even behelpen met de toegang tot het gebouw. 🙂

18 oktober 2021 – leiding doorvoeren worden gedicht:

Het dagelijks bestuur heeft, samen met enkele betrokken eigenaren, de afgelopen maanden aangezien hoe de situatie zich ontwikkelde. Uiteindelijk is geconstateerd dat het meeste water door de leiding doorvoeren van in de wanden van de kelder kwam. Daarom is nu opdracht gegeven aan het bedrijf Het Zuiden om de 11 gaten in de kelderwand waar leidingen (water, gas, glasvezel, etc.) het gebouw binnen komen te laten dichten.

Zie ook de agenda van de VvE.