Herinrichting van de Grote Berg in 2021

Misschien al bekend, misschien (nog) niet: de Grote Berg zal zeer rigoureus aangepast gaan worden. De werkzaamheden zullen vele maanden gaan duren

hoe gaat de Grote Berg er uit zien?

Hoe de Grote Berg er uit gaat zien is al eventjes bekend (zie afbeelding). Grofweg gezegd gaat het lijken op straten in de binnenstad die al opnieuw ingericht zijn, zoals de Hertogstraat.


update 02 februari  2021: zie onderaan deze pagina


wanneer starten de werkzaamheden?

Op dit moment is nog niet bekend wie de aannemer gaat zijn die het project gaat uitvoeren, maar naar alle waarschijnlijkheid zal er gestart worden op 19 april 2021. Daarbij zal de aannemer beginnen aan de zijde Keizersgracht/Wal en zal zo richting de Hoogstraat kruising Mauritsstraat/Edenstraat gaan.

Zodra er meer duidelijkheid is wie de aannemer wordt en de planning bekend is worden alle belanghebbenden op de Grote Berg (waaronder ons appartementencomplex) op de hoogte worden gebracht.

hoe lang gaan de werkzaamheden duren?

De werkzaamheden zullen ca. 9 maanden gaan duren (mits er geen tegenslagen zijn en ze gewoon door kunnen werken).

waarom een herinrichting van de Grote Berg?

Alle straten van de binnenstad, en de Grote Berg is onderdeel van de binnenstad, worden opnieuw ingericht om te voldoen aan de visie op het woon- en winkelgebied van de binnenstad. Ook alle straten om ons heen zullen worden aangepast.

De Grote Berg zal als een van de eerste straten in onze wijk worden heringericht omdat het riool tussen de Keizersgracht en de Deken van Somerenstraat versleten is en moet worden vervangen. Dit is ook de reden dat de werkzaamheden zo lang duren.

heb ik hinder van de werkzaamheden?

De werkzaamheden zijn zo gepland dat de Grote Berg in verschillende delen zal worden aangepakt. Dus niet de gehele straat zal in één keer worden heringericht.

Twee leden van Dagelijks Bestuur van de VvE, Willem Jan Grootjans en Sander Vrugt van Keulen, zijn betrokken geweest bij het maken van het definitieve ontwerp als leden van de klankbordgroep van de gemeente. Daarnaast blijft het Dagelijks Bestuur contact onderhouden met de Gemeente Eindhoven over de uitvoering van de werkzaamheden om te zorgen dat de eigenaren en huurders van de Bergen V zo min mogelijk hinder zullen ondervingen.

Helaas is er op dit moment nog weinig bekend en kunnen we je ook nog geen nadere informatie geven. Abonneer je op de mailing van deze website, dan ben je het best op de hoogte.

waar kan ik meer informatie vinden?

Behalve dat wij je via deze website op de hoogte zullen houden, is er natuurlijk ook informatie beschikbaar op de website van de Gemeente Eindhoven:
https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stadsdelen/stadsdeel-centrum/herinrichting-grote-berg

 

Zie ook de andere berichten over de herinrichting van de Grote Berg op deze website.


UPDATE 02 februari  2021

Op 1 februari heeft er een telefoongesprek plaatsgevonden tussen de voorzitter van de VvE en een van de aannemers die mee doet in de aanbesteding voor dit project; Hij wilde graag gegevens verzamelen en de meest optimale werkwijze (voor de huurders / eigenaren van ons gebouw) om dat mee te nemen in zijn offerte.

Uit dat gesprek bleek dat de aanbesteding in maart gegund zal worden aan een van de partijen en dat de start nog (steeds) gepland staat op 19 april 2021. Overigens is het de verachting dat er mogelijk nog archeologische vondsten gedaan kunnen / zullen worden bij de (diepe) graafwerkzaamheden voor het nieuwe riool; dit kan zomaar enkele weken vertraging opleveren.

UPDATE 19 april  2021

Er is een nieuw artikel geplaatst met een update over de herinrichting:
https://www.debergen5.nl/herinrichting-grote-berg-planning-en-start-data

2021-01-15, herinrichting Grote Berg 2021 - deBergen5.nl