de Bergen V: we krijgen glasvezel!

Alle appartementen van de Bergen V krijgen glasvezel! Maar nog even niet… Inmiddels liggen de glasvezelkabels in de straat, maar er zullen nog kabels gelegd moeten worden in het gebouw, vanaf de straat naar elk appartement.

Vorige week was er een eerste inspectie van ons gebouw door een van de medewerkers van VolkerWessels Telecom (dat de glasvezel aan gaat leggen in ons gebouw) begeleid door Hans van Gorp / Sander Vrugt van Keulen namens het Dagelijks Bestuur.

wanneer krijgen we glasvezel?

Dat is de vraag die al meerdere malen gesteld is. Het antwoord is niet precies te geven, maar het gaat waarschijnlijk nog enkele maanden duren. In deze blog geven we graag wat uitleg en achtergrond over wat er moet gaan gebeuren, de planning en de kosten.

gaat het geld kosten? of: wie gaat het betalen?

Als we nu geen actie ondernemen (als VvE) gaat de aanleg van glasvezel iedere eigenaar / huurder tussen de €700 (begane grond) en €1500 (4de etage) kosten om een aansluiting in het appartement te hebben. Maar als we nu direct als VvE aan de slag gaan, dan krijgt iedereen zonder kosten een glasvezel aansluiting in de meterkas.

Een glasvezel aansluiting is uiteraard wél een waardevermeerdering voor het appartement, ook al maak je er (nu nog) geen gebruik van.

2021-01-16, de Bergen V krijgt glasvezel 2 - deBergen5.nlPrimeVest Capital Partners en VolkerWessels Telecom

De aanleg van glasvezel in de straat én in ons gebouw zal uitgevoerd worden door VolkerWessels Telecom in opdracht van PrimeVest Capital Partners. Die laatste zijn dan straks ook eigenaar van de glasvezel; als je straks een abonnement afsluit moet de maatschappij waar jij dat abonnement wil hebben ‘huur’ betalen voor het gebruik van die kabel.

Het is PrimeVest er dan ook alles aan gelegen om die glasvezel snel en makkelijk aan te kunnen leggen. En daar gaan wij als Dagelijks Bestuur hen bij helpen.

eerst inspectie(s), dan graafwerkzaamheden en daarna aansluitingen per appartement

Een eerste inspectie is inmiddels geweest en daarvan is een rapport (‘plaatsingsdocument’) gemaakt. Het Bestuur is nu in gesprek met VolkerWessels Telecom over de inhoud van het plaatsingsdocument. Als dat document getekend is (door het Bestuur namens de VvE) kan de aanleg beginnen met graafwerkzaamheden en kabels  naar alle appartementen en winkels. Het Bestuur is van mening dat voor deze beslissing niet gewacht hoeft te worden tot de volgende Algemene Ledenvergadering, aangezien er vooralsnog geen kosten en wel veel voordelen zijn voor alle eigenaren.

graafwerkzaamheden parkeerterrein: overlast voor auto’s

Er zal eerst gestart worden met graafwerkzaamheden vanaf de straat, door de onderdoorgang, via het parkeerterrein naar de kelder van het trappenhuis. In de kelder zit een grote meterkast waar de glasvezel het gebouw in zal komen voor de appartementen.

Voor de 6 winkels zullen er kabels gelegd worden vanuit de meterkas in het trappenhuis, onder de bestrating van het parkeer terrein, naar elke afzonderlijke winkel.

Al met al zal zal er een sleuf in de grond gegraven worden in de onderdoorgang en 6 sleuven over het parkeerterrein. Dit zal betekenen dat het Bestuur in overleg moet met Hotel the Match (eigenaar van de grond in de onderdoorgang) en met diverse eigenaren van parkeerplaatsen, die een of twee dagen niet kunnen parkeren op hun eigen parkeerplaats.

aanleg kabels in het gebouw

Daarna zullen er kabels vanuit de kelder gelegd worden naar elk afzonderlijk appartement. Die kabels lopen via de kabelschacht (in de hoek) van het trappenhuis naar de kabelgoten tegen het plafond van de galerijen van de 1ste en de 3de etage. Vanuit die kabelgoten gaan er kabels naar elke meterkast: een kabel voor het appartement op die etage en (via de meterkast) een kabel voor het appartement op de etage daarboven.

goed en zorgvuldig opleveren

VolkerWessels Telecom is er voor verantwoordelijk dat alles goed en netjes opgeleverd zal worden; we zouden er geen schade van moeten ondervinden. Hierover is het Dagelijks Bestuur nog in gesprek met VolkerWessels Telecom.

Bovendien hebben we het voornemen dat deze werkzaamheden afgerond zullen zijn  voordat het grootonderhoud schilderwerkzaamheden plaats gaat vinden (nu gepland van 12 april t/m 15 mei).

ben ik verplicht een abonnement te nemen bij T-Mobile?

Nee. Niemand is ergens toe verplicht. Zodra de aansluiting in de meterkast is aangelegd is het aan de eigenaar / bewoner / huurder zelf om te beslissen of ze wel een glasvezelinternet willen hebben. Maar ook staat het iedereen vrij om bij elke aanbieder een abonnement af te sluiten.

we houden je graag op de hoogte via blogs op deze website

Veel meer dan dit is er nu (nog) niet bekend. Wil je meer weten, blijf dan op de hoogte door een abonnement te nemen op de mailing van deze website. Je krijgt dan van elk nieuw bericht automatisch een mail in je mailbox.