Bestuursvergadering: besproken punten en besluiten

Het Dagelijks Bestuur van de Vereniging is bij elkaar geweest: een update met wat er besproken en besloten is.

Voor het eerst sinds maanden zijn we weer eens bij elkaar geweest. Als Dagelijks Bestuur (DB) van de Vereniging van Eigenaren hebben we de afgelopen maanden veel en vaak intensief contact gehad via mail en WhatsApp, maar het was nu weer een keer tijd om de koppen bij elkaar te steken en te bespreken hoe de zaken nu gaan en wat we de komende tijd kunnen (en moeten) gaan doen.

Afgelopen 10 augustus hebben we het aangename en nuttige met elkaar verenigd en hebben het volgende besproken terwijl we samen wat aten bij Berlage:

Afronding aanleg glasvezel / oplevering werkzaamheden

De aanleg van de glasvezel is redelijk soepel verlopen. Uiteindelijk zijn de mannen die de aanleg in het gebouw hebben verzorgd (nadat de graafploeg de kabels vanaf de straat tot aan het trappenhuis hadden aangelegd) meerdere dagen bezig geweest.  

In alle meterkasten ligt nu een kabel; het wachten is op het aansluiten alle kabels in het tussenstation op het netwerk.
→ het Dagelijks Bestuur (DB) gaat navragen bij T-mobile wanneer de kabels op het netwerk worden aangesloten.

Alle houten koven (in de hoek, voor alle leidingen naar appartementen) in het trappenhuis en op de 1ste en 3de galerij zijn open geweest en, volgens schriftelijke afspraken, weer netjes dichtgemaakt en geschilderd. Er zijn alleen twee plastic roosters die nog vervangen moeten worden en het straatwerk is niet helemaal netjes gelegd. Bovendien is het straatwerk bij de poort nu aan het verzakken.

als Dagelijks Bestuur (DB) nemen we contact op met T-mobile zodat zij deze 3 punten gaan oppakken: vervangen roosters en 2x herbestraten.

Afronding schilderwerken NVT

De schilderwerken zijn nog (steeds) niet helemaal tot tevredenheid afgerond. Wel hebben we, in onderling overleg, het grootste deel van de tweede betaling nu gedaan. Een laatste deel zal pas betaald worden als wat laatste zaken zijn opgelost en als we het garantiecertificaat (4 jaar garantie) hebben ontvangen. (Foto’s van de nog uit te voeren werkzaamheden volgen nog).

→ Hans zal inventariseren en foto’s maken van wat er nog in de algemene ruimten bijgewerkt moet worden.
→ Sander zal samen met John Turkenburg (vanuit AAC de projectleider) contact opnemen met NVT zodra de lijst van Hans compleet is.

Kwaliteit van schoonmaakwerkzaamheden

We zijn niet helemaal (meer) tevreden over de kwaliteit van de schoonmaak. De lijst met afgesproken werkzaamheden is verdeeld in wekelijkse, tweewekelijkse, maandelijkse en kwartaal werkzaamheden. We hebben de indruk dat alleen de wekelijkse werkzaamheden uitgevoerd worden. 

Daarnaast merken we dat er veel spinnenwebben blijven hangen, zitten er na het ramen wassen vegen op de ramen en worden de galerijen nooit geveegd. Buiten dat zijn de tegels in de lifthallen op elke etage niet helemaal schoon. 

Van dat laatste heeft de schoonmaker eens aangegeven dat hij alleen koud water heeft (we hebben in de berging met schoonmaakspullen alleen een koudwaterkraan) en dat hij daarmee minder goed kan schoonmaken.

Aangezien er wél een stopcontact is in de (gemeenschappelijke) berging met schoonmaakspullen lijkt ons een waterkoker een goed idee. Dan kan er toch met warm water schoongemaakt worden.
→ Kitty en Sander zullen op korte termijn het gesprek aangaan met de schoonmaker(s) en zorgen dat er verbetering komt
→ Het Dagelijks Bestuur (DB) zal zorgen voor een eenvoudige waterkoker. 

Vervangen (kunst-)planten op de etagevloeren

Het is ons al heel lang een doorn in het oog: de kunstplanten op de etages hebben bijna geen bladeren meer. Enkele bestuursleden hebben een presentatie met een voorstel gemaakt om hierop actie te ondernemen. Na een korte bespreking besluit het bestuur het voorstel uit te gaan voeren. Voor de helderheid en duidelijkheid kun je via deze link de presentatie bekijken.

Kitty, Hans en Sander gaan actie ondernemen zoals in de presentatie omschreven.

Vervangen matten bij de ingang

Net zoals de (kunst-)planten is ook de mat bij de lift op de begane grond aan
vervanging toe. Ook hierover hebben enkele bestuursleden een presentatie met een voorstel gemaakt om actie te ondernemen. Na een korte bespreking besluit het bestuur het voorstel uit te gaan voeren. Voor de helderheid en duidelijkheid kun je via deze
link de presentatie bekijken.

Kitty, Hans en Sander gaan actie ondernemen zoals in de presentatie omschreven.

Vervangen stoeprand bij parkeerdek

De nieuwe tegels op het parkeerdek bij de ingang van het trappenhuis zitten ‘opgesloten’ met stoepranden. Een ervan is door de hoogwerker van NVT, tijdens het uitvoeren van de schilderwerken, flink beschadigd. Onlangs is deze stoeprand vervangen door een nieuwe stoeprand. De rekening zal, volgens afspraak, worden voldaan door NVT.

→ het Dagelijks Bestuur (DB) zal AAC vragen de rekening door te sturen aan NVT zodra daar alles in de laatste fase is (zie ‘afronding schilderwerken NVT’ in dit bericht).

Lekkage bergingen – dichtmaken leidingdoorgangen kelderwand door Het Zuiden

Inmiddels hebben er diverse lekkages plaatsgevonden in de kelder na de eerste melding van een lekkage enige maanden geleden. Gezamenlijk hebben we geprobeerd de oorzaak te achterhalen. Het was lastig afleiden naar aanleiding van regenval of andere gebeurtenissen. 

Uiteindelijk denken we nu dat het water binnenkomt via de doorgangen voor leidingen in de keldermuur. We hebben besloten dat we de offerte van Het Zuiden van enige maanden geleden gedeeltelijk gaan gebruiken: alleen voor het dichtmaken van de leidingdoorgangen. We gaan hierna bekijken of het met deze actie alle lekkages verholpen zijn. We hopen en denken van wel. 

→ als Dagelijks Bestuur (DB) zullen we AAC opdracht geven om de offerte van Het Zuiden om te zetten in een gedeeltelijke opdracht.

Renovatie Grote Berg en de werkzaamheden daar omheen

Samen hebben de vorderingen van de renovatie van onze straat besproken. De (goede) contacten met uitvoerder van de werkzaamheden (Den Ouden Groep), de interacties met onze buren (VvE Grote Berg 32-36a), het maken van het gat in de schutting en hoe het in en uitrijden met de auto’s is verlopen. 

Verder hebben we gesproken over het verwijderen van de hekwerken en de schuttingdelen als de werkzaamheden klaar zijn en het nieuwe hek daarna. Het nieuwe hek gaat ons overigens zeer weinig geld kosten, we hebben goede afspraken kunnen maken met alle betrokkenen.

We willen het hek er uiteindelijk hetzelfde uit laten zien als de andere hekken met onze andere buren; er dus hedera tegenaan laten planten. We hebben gesproken met onze tuinman, Welling Tuinen, wat daarvoor nodig is: er moet een sleuf gegraven worden van 80x80cm dat gevuld moet worden met ‘boomzand’, daarna moet de bestrating aangeheeld worden waarna de palen van de nieuwe schutting ‘geslagen’ kunnen worden. We hebben gevraagd of Den Ouden die graafwerkzaamheden en bestratingswerkzaamheden kan/wil uitvoeren en hopen na de bouwvak hierop antwoord te hebben. Na deze werkzaamheden zal Welling de hedera planten. 

Ook is gesproken met Hotel The Match om het nieuwe hek ‘door te trekken’ en de opening tussen onze terreinen ook daar meteen goed af te sluiten.

→ Het Dagelijks Bestuur (DB) zal hier diverse acties op uitvoeren.

 

 

Telefoonnummer Hotel the Match boven ingang parkeerkelder

Hoewel het hotel maandenlang weinig gasten heeft gehad, gebeurt het zeer vaak dat de hotelgasten voor een dicht hek staan van de parkeergarage of niet snappen waar ze precies moeten zijn. We horen van verschillende bewoners dat ze regelmatig hotelgasten de weg wijzen moeten wijzen, uit moeten leggen hoe het werkt of moeten wijzen op het telefoonnummer dat op het bord op het hek staat (dat zien de hotelgasten klaarblijkelijk niet staan). We gaan daarom nog een keer bij het hotel aandringen dat het telefoonnummer van het hotel ook zichtbaar is bij of boven de ingang van de parkeerkelder.

→ Sander zal het met de uitbater/eigenaar van het hotel bespreken

Repareren/vervangen spuwer + verlengen afvoerpijp entree

De regenpijp afvoer van het platte dak bij de ingang was te kort en is verlengd, maar is toch nog niet lang genoeg. De verlenging is nodig zodat het water van het platte dak niet meer (via de regenpijp) op het parkeerdek komt, maar direct op de bestrating. Het vele water kan namelijk een van de oorzaken zijn van de overstromingen/lekkages in de kelder daaronder.

Er zal ook meteen gekeken worden of het overstort-rooster in de grote regenpijp vanaf het dak (naast de achterdeur van kapper Moma) ook vervangen kan worden door een metalen exemplaar. De huidige kunststof overstort is kapot aan het gaan (ouderdom van de kunststof).

→ Kitty regelt met Waaijers dat er een afspraak gemaakt wordt om de regenpijp bij de ingang een klein stukje verder te verlengen en de overstort te vervangen.

Houten delen plafonds galerijen blijken verrot?

Onlangs is een houten lat naar beneden gekomen van het galerij plafond op de vierde etage; het hout was verrot. Waarschijnlijke oorzaak is dat de rubberen dilatatievoeg de waterrol van het beton niet volgt; het water komt daar terug naar binnen op het hout. Op dit moment hebben we nog geen idee van de daadwerkelijke omvang of de impact van deze houtrot, maar weten wel dat er nu actie nodig is om erger te voorkomen.

→ We hebben besloten John Turkenburg te vragen om onderzoek te doen naar de oorzaak en met een voorstel voor een goede oplossing te komen.

Meerjaren lift onderhoud: lift renovatie

In de laatste Algemene Ledenvergadering (Alv) is gesproken over het vervangen van grote onderdelen van de lift die nu, volgens de Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) uitgevoerd zou moeten worden ter waarde van ca. €35.000. We wilden in gesprek met het liftonderhoudsbedrijf over hoe we dit het beste zouden kunnen doen.

Het blijkt dat dit bedrijf het zo druk heeft dat ze alleen tijd (willen) besteden aan het uitvoeren van opdrachten en geen tijd heeft voor een gesprek hoe we dit zullen gaan uitvoeren; ook omdat we ‘maar één lift’ in onderhoud hebben. Op voorstel van John Turkenburg willen we andere onderhoudsbedrijven vragen om voorstellen te doen.

Uitgangspunt zoals besloten in de Alv: Geen onderdelen vervangen als het niet nodig is / als ze niet stuk zijn, maar voorkomen dat de lift wekenlang buiten gebruik is omdat onderdelen niet snel leverbaar zijn.

→ Samen met John op zoek naar andere onderhoudsbedrijven en daarmee het gesprek aangaan

Betonnen vensterbanken vaste ramen hydrofoberen

Afgesproken is dat John Turkenburg en Emmy van AAC samen op zoek gaan naar bedrijven die het hydrofoberen van de vensterbanken weer uit kunnen gaan voeren. We verwachten dat we dit dit najaar kunnen gaan uitvoeren.

Korte achtergrond: jaren geleden is geconstateerd dat de betonnen vensterbanken een zuur afscheiden dat bij regen opspat tegen de ramen en daarmee de onderkant van het glas geëtst wordt lees: mat en ondoorzichtig wordt). De enige oplossing bleek toen te zijn om een speciale laag aan te brengen die elke 5 jaar vervangen moet worden. Alle mogelijke oplossingen zijn toen, en worden nu, onderzocht om het mat worden van de ruiten te voorkomen. 

—> John en Emmy gaan offertes opvragen, het DB gaat vergelijken en beslissen

Rookgasafvoerkanalen verwarmingsinstallaties

Na de eerdere constateringen van een onveilige situatie met mogelijk vrijkomen van koolmonoxide, zijn er diverse acties geweest.

Inmiddels zijn bijna alle 10 de onjuiste aansluitingen vervangen door nieuwe rookgasafvoerkanalen of zijn de bevestigingen op het dak aangepast. In 2 situaties is door de betreffende eigenaren meteen besloten tot volledige vervanging van de verwarmingsinstallatie. Bij dit alles is door een aantal eigenaren gebruik gemaakt van Waaijers Installaties.

Helaas is bij enkele appartementen het vervangen of aanpassen niet gelukt. Deels omdat men niet op tijd de offertes heeft ontvangen, (nog) niet heeft kunnen beslissen of moet wachten tot het einde van de bouwvak (30 augustus as.).

Als Dagelijks Bestuur (DB) zitten we er, samen met John Turkenburg, bovenop dat dit allemaal wel volgens voorschriften gaat gebeuren en dat alle appartementen veilig zijn gesteld van het risico van koolmonoxide vergiftiging. 

→ De betreffende eigenaren zal een (laatste) ultimatum gesteld worden waarna overgaan zal worden tot afsluiting van de verwarmingsinstallatie door de installateur die de VvE zal inschakelen. 

Drie raamkozijnen vervangen

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van 29 juli is besloten dat de drie raamkozijnen op de kopse kant van ons gebouw zullen worden vervangen. 

Uit onderzoek blijkt dat deze (vaste) ramen niet meer gewassen kunnen worden door de glazenwasser en dus is besloten deze 3 ramen te vervangen door draai-kiepramen zodat de eigenaren zelf hun ramen kunnen wassen. 

→ Als Dagelijks Bestuur (DB) zullen we de 3 eigenaren aanschrijven en op de hoogte stellen van de aanpassingen van de kozijnen.

→ Als Dagelijks Bestuur (DB) zullen we AAC vragen om verschillende offertes op te vragen bij bedrijven die deze vervanging kunnen uitvoeren.

Overleden

Misschien niet bij iedereen bekend, maar onze Roemeense medebewoner Marius Serban is onlangs overleden na een kort ziekbed. Hij heeft, samen met zijn vrouw Nicoleta, meer dan 6 jaar bij ons in het gebouw gewoond. Ongeveer 6 maanden geleden is hij ziek geworden en op 1 augustus is hij in het ziekenhuis overleden. 

Diversen van ons kennen Marius als een vriendelijke meneer van weinig woorden die altijd iedereen vriendelijk groette. Geheel belangeloos heeft hij vaak zaken gedaan in en rond ons gebouw, zoals het schilderen van de houten bank bij de ingang. Marius en Nicoleta waren in Eindhoven komen wonen omdat hun dochter hier studeerde. Nu Marius overleden is zal Nicoleta terug verhuizen naar Roemenië. 

Aangezien de begrafenis en kerkdienst in Roemenië plaatsvonden hebben we, met de goede zorgen van Kitty en Hans, namens onze vereniging (VvE) gezorgd voor een kaars om tijdens de dienst te branden. We zullen de vriendelijke Marius, maar ook zijn vrouw, zeker gaan missen.

Veel besproken en besloten

Samen kwamen we aan het einde van de avond tot de conclusie dat het (weer) erg nuttig was om elkaar zo te ontmoeten: we hebben zo samen best wel weer veel zaken in gang gezet met onze besprekingen en besluiten. Over het vervolg houden we je natuurlijk op de hoogte via deze website. Abonneer je en krijg er direct een mail over in je mailbox! 🙂 

 

Namens het Dagelijks Bestuur van de VvE:
Kitty, Hans, Willem-Jan en Sander

 

 

 

op tijd geïnformeerd worden én blijven?

Deze artikelen binnen 24 uur in je mailbox ontvangen?
Geef links van dit artikel je mailadres door in het formulier en wij zorgen voor de rest. 🙂

Voor alle up to date afspraken en gebeurtenissen en planningen, zie ook de agenda van de VvE de Bergen V(disclaimer: we doen ons best om deze agenda zoveel mogelijk actueel te laten zijn)