Koolmonoxide risico in alle appartementen

UPDATED – Afgelopen woensdag zijn (bijna) alle verwarmingsketels in ons gebouw gecontroleerd en we stellen vast dat bij ca. 10 ketels er een verhoogd risico bestaat op koolmonoxidevergiftiging.

Update, zie onderaan deze pagina.

Zoals eerder aangekondigd in het het bericht van 19 mei “Koolmonoxide risico: alle appartementen moeten worden gecontroleerd” was het bestuur van de VvE de week ervoor tot de conclusie gekomen dat er een risico zou zijn op koolmonoxide in een of meerdere appartementen.

De controle van 30 van de 34 verwarmingsketels en uitvoerig contact met de mensen van Waaijers Installaties en AAC Administraties heeft ons veel waardevolle informatie opgeleverd. Naar aanleiding daarvan heeft er op zaterdagochtend 29 mei een spoed bestuursvergadering plaatsgevonden (verslag volgt) waarin het bestuur enkele besluiten heeft genomen.

Constateringen na inspectie verwarmingsketels

Bij 3 verwarmingsketels is geconstateerd dat de HR-ketel geen bijpassend HR-rookgasafvoerkanaal heeft. Verder zijn er nog 7 HR-ketels waarbij (nog) niet is na te gaan of er ook een nieuw HR-rookgasafvoerkanaal is aangebracht, maar er wel een duidelijk vermoeden is dat dit niet het geval is. Er zijn 4 appartementen die nog gecontroleerd moeten worden.

De 10 genoemde HR-ketels zijn niet aangebracht door erkende installateurs volgens de geldende voorschriften (zie verderop in dit bericht).

Indien niet het juiste rookgasafvoerkanaal is aangebracht, of het rookgasafvoerkanaal ouder is dan 15 jaar, dan is er een zeer grote kans op doorroesten van het kanaal en dus een risico op koolmonoxidevergiftiging.

Dit betekent dat in totaal 10 appartementen in het appartementencomplex het zeer ernstige vermoeden van een onveilige situatie hebben voor de bewoners van dat appartement én de bewoners daarboven en daaronder.

Eigenaren dringend verzocht actie te ondernemen

De eigenaren van de 10 verwarmingsketels die niet veilig of onjuist aangesloten zijn volgens de algemene richtlijnen brengen bewoners van het eigen appartement, en de omliggende appartementen, in levensgevaar.

Daarom zullen de 10 eigenaren maandag 31 mei een persoonlijke brief ontvangen waarin zij gesommeerd worden om binnen 4 weken actie te ondernemen en hun verwarmingsketel correct en veilig aan te laten sluiten door een gecertificeerde monteur/installatie bedrijf.

Controle op maandag 28 juni 2021

Op maandag 28 juni as. zal een gecertificeerde installateur van Waaijers Installaties in opdracht van de VvE een controle uitvoeren in de 10 appartementen/winkels of de verwarmingsketel veilig en correct is geïnstalleerd. Indien op die datum een onveilige situatie geconstateerd wordt door de installateur (zoals vastgesteld in de algemene richtlijnen installatie verwarmingsketels), dan is de installateur verplicht om de verwarmingsketel ter plekke af te sluiten

Algemene richtlijnen installatie verwarmingsketels

De overheid heeft gekozen voor wetgeving in de vorm van de Gasketelwet en het Bouwbesluit, maar ook een  deel van de regelgeving vast te leggen in NEN-normen en Kwaliteitseisen van de verzamelde brancheorganisates van gasinstallateurs (Rogafa, KvINL, VFK en Uneto-Vni). Vanaf 2022 mogen alleen gecertificeerde gasinstallateurs verwarmingsketels aanleggen.

De Gasketelwet (1 oktober 2020) stelt dat iedereen die aan gasverbrandingsinstallaties werkt, een verplichte CO-certificering voor cv-installateurs — of Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide — moet hebben. Werken aan CV-installaties betekent installeren, repareren, onderhoud of in bedrijf stellen.

De algemene richtlijn voor alle rookgasafvoerkanalen is dat die een levensduur hebben van 15 jaar. Onze huidige (VR-)rookgasafvoerkanalen zijn nu 25 jaar oud. Bij het vervangen van een CV-ketel is het voorschrift dat het rookgasafvoerkanaal vervangen moet worden. Een HR-ketel aansluiten op een VR-kanaal is niet toegestaan.

Waarom mag dit niet?

De verbrandingstemperatuur van een HR-ketel is veel lager dan die van een VR-ketel, dat betekent dat de condens van het rookgas eerder neerslaat aan de binnenkant van de kanalen. Daar bovenop heeft het rookgas van een HR-ketel een hogere zuurgraad.

Verhoogd risico

Die combinatie van hoge luchtvochtigheid en hoge zuurgraad maakt dat het kanaal snel(er) doorroest en er gaten in (kunnen) komen. Door die roestgaten kan koolmonoxide lekken in de leidingen schacht en daarmee in de appartementen van die verwarmingsketel en de appartementen daar boven en onder.

Verantwoordelijkheid bestuur

Hoewel alle verwarmingsketels (inclusief de rookgasafvoer naar het dak) de verantwoordelijkheid zijn van de individuele eigenaar, en het bestuur daarover dus geen zeggenschap of verantwoordelijkheid heeft, voelt het bestuur wel een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle bewoners van het appartementencomplex. Om die reden onderneemt het Bestuur deze acties.

Ook daarom zijn er CO-melders voor alle bewoners beschikbaar zodat ook de komende 4 weken, als nog niet alle verwarmingsketels volledig veilig zijn, de bewoners geen enkel risico lopen op een koolmonoxide vergiftiging.

Gratis CO-melder voor alle appartementen en winkels

In de spoed bestuursvergadering van gisteren is besloten CO-melders te bestellen om in de tussenliggende weken de veiligheid van bewoners te waarborgen. Het bestuur heeft daarbij gekozen voor de goedkoopste variant ut het testoverzicht van de Consumentenbond. In de verpakking zit een plaatsingsadvies in 4 talen.

Volgens het nieuwe Bouwbesluit is per 1 juli 2022 ook een rookmelder verplicht in iedere woning; we hebben gebruik gemaakt van een aanbieding met gratis rookmelders.

Iedere bewoner/eigenaar kan vanaf maandagmorgen 31 mei 11:00u. een gratis CO-melder en rookmelder afhalen in de winkel van Sinte Katrien, Grote Berg 56.

Vragen?

We kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft. Aarzel niet en neem contact op met het bestuur van de VvE of ons administratiekantoor.

 

 

 

 

UPDATE donderdag 14 oktober 2021:

finale controle op 10 november

Inmiddels hebben verschillende eigenaren waarbij een foutieve rookgasafvoer zijn geconstateerd aanpassingen laten doen aan hun verwarmingsinstallatie. Van 3 eigenaren weten we op dit moment niet wat de stand van zaken is, of hun verwarmingsinstallatie nu ook daadwerkelijk aangepast is en veilig is.

Vandaag zijn er brieven gestuurd naar deze eigenaren én naar de huurders van die panden dat er 10 november een laatste controle plaats zal vinden.

Deze controle zal worden gedaan door een gecertificeerd, erkend en daarvoor door de overheid gemachtigde monteur. Als deze monteur een onveilige situatie constateert dan is hij gemachtigd de verwarmingsinstallatie af te sluiten. Als de monteur niet wordt toegelaten tot het pand, dan kan hij het netwerkbedrijf van de gasleverancier verzoeken om de gasaansluiting van het pand af te sluiten.