Regieoverleg Nieuw Bergen: planning bekend

Op 20 mei is er een regieoverleg Nieuw Bergen geweest waarin een grove planning is gedeeld.Uiteindelijk is er op 20 mei volgende grove planning gedeeld. Maar let op: deze planning is indicatief en onder voorbehoud.

  • Juli t/m september 2021: Ongeschikt maken panden voor verblijfplaatsen vleermuizen en parallel hervatten destructief asbestonderzoek in de twee panden aan de DvS 2 en 4, in de maand augustus en september zal men bezig zijn met het strippen van de gebouwen en starten met de eerste machinale sloop van de deze 2 gebouwen.
  • Oktober t/m december: afronden machinale sloop en klaar maken terrein voor start bouw eind december of januari/februari 2022.
  • Start bouw: eind december of januari/februari 2022;
  • Gebouw 5, 6 en 7, worden als eerste opgeleverd, circa 16 maanden na start bouw.
  • De overige 4 gebouwen en de parkeergarage zijn circa 3 jaar na start bouw klaar.
  • Oplevering: naar verwachting eind 2024 of begin 2025

Ook op 4 maart 2021 is er een regieoverleg Nieuw Bergen geweest. Bij dat regieoverleg Nieuw Bergen is besproken:

  • De parkeergarage onder het complex wordt 1 laag diep in plaats van 2
  • Het gebouw waar eerst de ambulance in zat (wat in het plan gebouw 3 heet) zal gesloopt worden en er komt een gebouw met een vergelijkbare footprint voor in de plaats. In eerdere versies van het plan werd dit gebouw verbouwd.
  • De gebouwen die het dichtst bij de Grote Berg liggen (die heten gebouwen 5, 6 en 7 in het plan) zullen het eerst worden ge- of herbouwd. Deze gebouwen zullen dus veel eerder klaar zijn dan de rest van het plan.
  • De Edenstraat zal de primaire aan- en afvoer route zijn tijdens het bouwen, maar er zal ook een substantieel deel van het bouwverkeer over de Grote Berg komen.

Verder details besproken in de vergadering komen in de notulen te staan die je kan vinden op de officiele website van het regieoverleg.

Eerdere berichtgeving over dit plan is te vinden op deze pagina op de besloten website.