Wateroverlast: heb jij (ook) schade?

Gisterenavond, vrijdag 4 juni, is er in heel Brabant veel wateroverlast geweest. Ook in ons complex is er waterschade ontstaan.

Update, zie onderaan deze pagina.

Zware regenbui

Tussen 18:00u. en 20:00u. is er plotseling veel regen gevallen. Tunnels zijn ondergelopen en straten stonden blank. Een uitzonderlijk zware regenbui. Lees er ook meer over op de website van Omroep Brabant van vandaag.

Wateroverlast winkels en appartementen

In diverse winkels is wateroverlast geweest. Zo kwam in de werkplaats van Sinte Katrien water uit het plafond en ook is er bericht dat First One Done en de Indian Supermarket wateroverlast in de winkel hebben.

Verder stond, zoals ons nu bekend is, bij enkele balkons op de eerste etage het water zeer hoog. Het systeem van regenpijpen heeft de hoeveelheid water van de bovenliggende balkons waarschijnlijk niet op tijd kwijt gekund en bleef daarom staan op de laagste balkons.

Schade bij jou? Meld het ons!

De buitenzijde van het gebouw is de verantwoordelijkheid van de Vereniging van Eigenaren. Zo moet de vereniging zorgen voor onderhoud. Graag willen we als bestuur weten of jij schade hebt ondervonden aan de extreme wateroverlast van gisterenavond. Daarmee kunnen we onderzoeken of en op welke wijze we wellicht op onze verzekering kunnen terugvallen. Dus: meld ons je schade zo snel mogelijk!

Onderzoeken om te voorkomen

Na de inventarisatie en het verzamelen van alle meldingen van schade zullen we gaan onderzoeken of er een oorzaak is in de constructie van ons gebouw en of/hoe we dit zouden kunnen voorkomen.

Meld ons je schade

Samen gaan we aan de slag om dit op te lossen. Voor nu: meld ons zo snel mogelijk de schade bij jou in het appartement of winkel.

Meld je schade aan het bestuur van de VvE of ons administratiekantoor.

 

 


UPDATE
zondag 6 juni 2021 – constateringen / onderzoek

Volgens de eerste berichten hebben vooral de winkels Indian Food Market en First One Done waterschade opgelopen en enkele appartementen op de eerste etage.

We hebben berichten ontvangen dat op een (of meerdere) balkons van appartementen op de eerste etage het water zo hoog kwam te staan dat het over de drempel van de balkondeur de woonkamer is ingelopen.

Het vermoeden wordt steeds sterker dat het water vanaf het dak / 4de / 3de / 2de etage op het balkon van de 1ste etage niet weg kon lopen, omdat het riool in de straat zijn water niet kwijt kon. Het water op straat stond over de stoeprand; de straatkolken konden de hoeveelheid water niet verwerken.

Dit vermoeden zien we bevestigd in de natte gevels links en rechts van de balkons boven de drie meest linkse winkelunits. Zie de foto’s hieronder:

Maandagochtend zal er verder onderzoek ter plaatse gedaan worden met behulp van John Turkenburg. Voornaamste 3 doelen voor nu zijn: inventarisatie van de schade, oorzaak / oorzaken van de wateroverlast achterhalen en mogelijke (bouwkundige) oplossingen inventariseren om dit in de toekomst te voorkomen.

Voor nu blijft onze belangrijkste vraag aan alle bewoners en eigenaren:
Meld je schade aan het bestuur van de VvE of ons administratiekantoor.

UPDATE
donderdag 10 juni 2021 – conclusie onderzoek

Afgelopen maandag heeft John Turkenburg, samen met Hans van Gorp, een rondgang gedaan en de schades geïnspecteerd.

Het resultaat van het onderzoek is dat de wateroverlast overmacht is geweest door een samenloop van omstandigheden; een zware hoosbui, hoofdriool vernieuwing in uitvoering en het nog oude deel waarschijnlijk te krap, het water vanaf het dak en balkons dat niet weg kon lopen naar het hoofdriool en werd terug gestuwd, waardoor het water via de balkon afvoeren (roosters rond de regenpijpen) met kracht omhoog werd geduwd.

De schade binnen bij de appartementen en winkels dienen de eigenaren/huurders bij hun inboedelverzekering te melden. Indien hun verzekering meent dat het een gebrek aan het pand is, zullen zij de VvE aansprakelijk stellen en komt de opstal verzekering van de VvE in beeld.

Voor de eigenaren is het volledige verslag van de inspecties inclusief volledige conclusies te lezen op de besloten website van de VvE.