Herinrichting Grote Berg: toegang tot parkeerterrein

De 1ste fase van de herinrichting van onze straat is bijna klaar. Met Fase 2 kunnen onze buren geen gebruik meer maken van hun parkeerterrein en met Fase 3 is onze poort buiten gebruik. Hoe gaan we dit oplossen?

Op de 14de zal het nieuwe asfalt aangebracht worden op het eerste deel van van de Grote Berg. Daarmee is dat deel van de Grote Berg klaar en kan er gestart worden met het volgende deel. Op die manier wordt de hele Grote Berg, deel v0or deel gerenoveerd en klaargemaakt. Effectief zal dit betekenen dat er telkens maar een klein deel van de Grote Berg niet beschikbaar is voor doorgaand verkeer.

Vertraging in de werkzaamheden

Mherinrichting Grote Berg toegang tot parkeerterrein 2 - deBergen5.nlisschien al gezien, er is een vertraging in de werkzaamheden opgetreden vanwege archeologische vondsten: er is een houten bastion ontdekt uit de Tachtigjarige Oorlog. In dit artikel in het Eindhovens Dagblad van 8 juli jl. is daar meer over te lezen.

Overigens is de kans groot dat er op andere plaatsen op de Grote Berg nog voorwerpen of bouwwerken in de grond gevonden gaan worden, die vervolgens weer tot vertraging gaan leiden. Deze vertragingen zullen voor de volgorde en inhoud van de geplande werkzaamheden, denkt men, geen gevolgen zal hebben.

Fase 2 en Fase 3A2021-04-19, herinrichting Grote Berg planning en start data 2 - deBergen5.nl

Zoals we in dit bericht al hebben aangegeven eindigen de Fases 2 en 3A precies tussen ons en onze buren, VvE Grote Berg 32-36a. Zie het uitgebreide kaartje hiernaast (vergroot door er op te klikken).

Dat is met opzet gedaan zodat voor ons (onze bewoners en de bewoners van het appartementencomplex naast ons) er in ieder geval toegang is via één van beide poorten.

Fase 2 start op donderdag 15 juli aanstaande; op die dag zal de weg opgebroken worden tot aan onze poort en is het parkeerterrein van onze buren niet meer toegankelijk.

Over de werkzaamheden in het algemeen en Fase 2 / Fase 3A, zie ook deze PDF van Den Ouden Groep die alle bewoners in de brievenbus ontvangen hebben.

Tijdelijke opening in het hek

herinrichting Grote Berg toegang tot parkeerterrein 3 - deBergen5.nl

Om toegang te hebben zal, tijdelijk en alleen tijdens de werkzaamheden, een deel van het hek / de schutting tussen ons parkeerterrein (P4 op de afbeelding) en dat van onze buren verwijderd worden.

Zodra fase 2 start kunnen onze buren geen gebruik meer maken van hun eigen poort, en zullen zij via onze poort en de opening in het hek naar hun eigen parkeerplaats (P3 op de afbeelding) kunnen gaan.

Zodra fase 2 is afgerond en fase 3A start zal het omgekeerde gebeuren: dan hebben onze bewoners toegang tot ons parkeerterrein via het hek van onze buren en de opening in het hek.

Voor de hotelgasten van Hotel the Match (het gele gebouw op de afbeelding) blijft hetzelfde van toepassing zoals hierboven beschreven tijdens fase 2 en fase 3A.

Werkzaamheden op ons terreinherinrichting Grote Berg toegang tot parkeerterrein 4 - deBergen5.nl

Op woensdag 14 juli aanstaande zullen medewerkers van Den Ouden Groep drie delen van de oude betonnen schutting gaan verwijderen (aangegeven in rood op de foto). Volgens de (verkeers-)deskundigen van Den Ouden Groep is het niet nodig om de stalen draadmanden te verwijderen.

De gebruikers van de parkeerplaatsen voor de schutting (in groen op de foto) kunnen vanaf dat moment geen gebruik meer maken van hun parkeerplaatsen. Hotel the Match heeft aangeboden om tijdelijk gebruik te maken van de parkeergarage van het hotel. Beide parkeerplaatsen worden op dit moment verhuurd; de ene huurder heeft geen auto en de andere parkeerplaats is tijdelijk verhuurd.

Toegang voor onze buren en voor ons

De eigenaren en huurders van VvE de Bergen 32-36a (onze buren) krijgen dus tijdelijk de mogelijkheid om onze poort open te maken voor hun auto’s via de telefoonmodule van onze poort. De telefoonnummers zijn doorgegeven en worden ingevoerd in het systeem. Na de werkzaamheden zullen de telefoonnummers weer verwijderd worden.

Vanaf de start van Fase 3A (begin augustus) kunnen wij onze poort niet meer gebruiken en kunnen we via de poort en terrein van VvE de Bergen 32-36a op ons parkeerterrein komen. Aangezien zij geen telefoonmodule of iets dergelijks hebben, zullen zij de poort permanent open laten staan voor ons en de hotelgasten van Hotel the Match.

2021-07-11, herinrichting Grote Berg toegang tot parkeerterrein 5 - deBergen5.nlDen Ouden groep zal borden plaatsen met teksten voor de hotelgasten zodra er alleen toegang is via de poort van onze buren.

Het parkeerterrein van de VvE de Bergen 32-36a is redelijk smal en is (in de poort en naast de parkeerplaatsen) eigenlijk maar één auto breed. Daarom zullen daar V05 en V06 verkeersborden geplaatst worden, zoals op de afbeelding hiernaast.

 

 

Maar eeeh… wat kost dat? En: we krijgen een nieuw hek!

Uiteraard zijn hier kosten mee gemoeid. En vooral ook veel tijd. Er zijn heel veel mails, telefoongesprekken en overleggen geweest voordat we dit rond hebben gekregen. Dat is ook een van de redenen dat dit bericht nu pas gepubliceerd wordt; we hebben nu alles overeengekomen. En het zal, met name voor/door het dagelijks bestuur van de VvE, de komende weken en maanden gevolgd moeten worden en in goede banen geleid moeten worden.

In principe worden alle financiële kosten betaald door Den Oudengroep om een deel van het hek te verwijderen en weer terug te plaatsen. Maar dan zou het resultaat zijn dat we een hek dat nu uit 3 delen bestaat (twee hekdelen en een betonnen schutting) een erfafscheiding worden in 4 verschillende delen. Als dagelijks bestuur hebben we ons hard gemaakt om nu alle hek- en schuttingdelen te verwijderen en te vervangen door een nieuw hek. De meerprijs voor het nieuwe hek, vanaf onze gevel tot aan de erfgrens met Hotel the Match, delen we met alle vier betrokken partijen.

Met het plaatsen van het nieuwe hek zullen o0k plantgaten voorzien worden waarin klimop geplaatst zal worden. Daarmee zal het hek er uiteindelijk uit gaan zien zoals het hek tussen ons parkeerterrein en onze achterburen. De plantgaten en het plaatsen van de klimop zal in overleg met onze vaste tuinman, Welling Tuinen, gebeuren.

Het nieuwe hek zal geplaatst worden zodra de werkzaamheden van Fase 3A afgerond zijn, hierover zullen we nog een bericht plaatsen op deze website.

Een win-win situatie

Uiteindelijk hebben we met deze aanpassingen tijdens en na de herinrichting van de Grote Berg oplossingen gemaakt die voor iedereen haalbaar en bruikbaar zijn. En is het eindresultaat een nieuwe erfafscheiding. Een win-win situatie voor iedereen.

 

 

 

op tijd geïnformeerd worden én blijven?

Deze artikelen binnen 24 uur in je mailbox ontvangen?
Geef links van dit artikel je mailadres door in het formulier en wij zorgen voor de rest. 🙂

Voor alle up to date afspraken en gebeurtenissen en planningen, zie ook de agenda van de VvE de Bergen V(disclaimer: we doen ons best om deze agenda zoveel mogelijk actueel te laten zijn)