2de Algemene Ledenvergadering 29 juni

Op 29 juni as. is er een tweede Algemene Ledenvergadering; bij de vorige Alv. op 12 mei waren er niet voldoende leden aanwezig.

Oorspronkelijk was onze Alv. gepland op 12 mei; lees daarover meer in dit artikel, inclusief de updates waarom we die vergadering hebben moeten sluiten vanwege te weinig aanwezige leden om rechtsgeldige besluiten te nemen.

2de Algemene Ledenvergadering

Alle leden hebben het in de notulen van 12 mei kunnen lezen en hebben per mail op 8 juni een uitnodiging ontvangen voor de 2de Alv.

Datum: 29 juni 2021
Plaats: Sandton hotel Eindhoven, Stratumsedijk 23D, 5611 NA, EINDHOVEN
Aanvang: 20:00 uur (tot ca. 22:00u.)

Uiteraard is er in het hotel rekening gehouden met alle huidige en dan geldende regels ten aanzien van corona/COVID-19. Dit betekend dat iedereen op 1,5 meter van elkaar zit in een zaal voor ons alleen en er gevraagd wordt om een mondkapje op te doen tot het moment waarop je gaat zitten in de zaal.

Er is nog geprobeerd om te achterhalen wat en of er iets mis is gegaan met de uitnodigingen van de vorige keer, helaas is daarvoor geen oorzaak gevonden. Alle uitnodigingen zijn naar de mailadressen gestuurd waarnaar ook alle andere communicatie verstuurd is.

Machtiging

Kun je er niet bij zijn? Zorg dan dat je op tijd een machtiging invult en laat weten wat je wil dat die gemachtigde gaat stemmen voor je.

Lees meer over machtigen in dit artikel: “Machtiging algemene ledenvergadering 12 mei“. Helaas is de aanwezigheidspremie alleen van toepassing op de 1ste Alv.

Wat zijn de onderwerpen, waar vind ik de agenda?

Zoals altijd zijn alle stukken voor de Alv te vinden op de besloten website voor alle eigenaren. Een toegangscode is eenvoudig aan te vragen, er is alleen een mailadres nodig waarmee je ook een Google account hebt (daarvoor hoef je geen Google mailadres te hebben).

Direct naar alle stukken op de besloten website speciaal voor eigenaren.

Besluiten nemen in de 2de Alv.

Volgens onze reglementen mogen er alleen besluiten genomen worden door meer dan de helft van de leden. Dat betekend dat in de vergadering dan ook daadwerkelijk meer dan de helft van de leden aanwezig moet zijn (fysiek of via machtigingen).

Dat was op 12 mei niet het geval en dan zegt ons reglement dat er geen geldige besluiten genomen kunnen worden. Bovendien zijn we verplicht (MD 1992 Art. 38, 6de lid) om dan een tweede vergadering uit te schrijven.

In de tweede Alv kunnen rechtsgeldige besluiten genomen worden door de dan aanwezige leden (fysiek of via machtigingen) met meerderheid van stemmen.

Drankje drinken na afloop?

We (alle leden samen) hebben elkaar inmiddels nu al meer dan anderhalf jaar niet meer in levende lijve kunnen ontmoeten. Ook het Bestuur heeft bijna geen live bijeenkomsten gehad. Er is ondertussen wel veel gebeurd in en rond ons gebouw (en er staat ook nog het een en ander te gebeuren).

Daarom lijkt het ons als Bestuur een goed idee om alle aanwezigen bij de Alv. uit te nodigen voor en drankje op het terras van het hotel, direct na / aansluitend aan de Alv. Blijf je nog even voor een ‘nazit’?

 

 

Voor alle up to date afspraken, gebeurtenissen en planningen, zie ook de agenda van de VvE de Bergen V.
(disclaimer: we doen ons best om deze agenda zoveel mogelijk actueel te laten zijn)