Algemene Ledenvergadering 21 februari 2022

Binnenkort is er de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (Alv). Een fysieke bijeenkomst om elkaar weer te zien en de zaken in/om ons gebouw te bespreken. En er besluiten over te nemen

Wanneer is de Algemene Ledenvergadering?

Datum              : 21 februari 2022
Plaats              : Sandton hotel Eindhoven, Stratumsedijk 23D, 5611 NA, EINDHOVEN
Aanvang           : 20:00 uur

Wat zijn de onderwerpen, waar vind ik de agenda?

Zoals altijd zijn alle stukken voor de Alv te vinden op de besloten website voor alle eigenaren. Een toegangscode is eenvoudig aan te vragen, er is alleen een mailadres nodig waarmee je ook een Google account hebt (daarvoor hoeft het geen Google mailadres te zijn).

De agenda en alle andere documenten zijn als mail-bijlage verstuurd naar alle eigenaren.

Machtiging

Kun je er niet bij zijn? Zorg dan dat je op tijd een machtiging invult; dat zal je in ieder geval €120 aanwezigheidspremie opleveren. de machtiging zat als bijlage bij de mail met de uitnodiging die iedere eigenaar ontvangen heeft.

Als we met te weinig zijn:
annulering en tweede Alv!

Als we met minder dan de helft van het aantal leden bij elkaar zijn (inclusief alle machtigingen) dan kan de vergadering niet doorgaan: we mogen dan geen besluiten nemen!

Dan zullen we, zoals in onze reglementen vastgelegd (MD 1992 Art. 38, 6de lid), binnen 6 weken een tweede Alv moeten organiseren. In zo een de tweede Alv kunnen rechtsgeldige besluiten genomen worden door de dan aanwezige leden (fysiek of via machtigingen) met meerderheid van stemmen.

Tweede Alv digitaal en overdag…

We weten nu al dat de agenda’s van AAC en de bestuursleden in de 6 weken na de 21ste overvol zijn. Dat zal betekenen dat voor die vergadering waarschijnlijk geen andere optie is dan digitaal en dat deze niet ’s avonds gepland kan worden.

ZORG DAT JE ERBIJ BENT
OF EEN MACHTING INVULT! 🙂 

 

 

Voor alle up to date afspraken en gebeurtenissen en planningen, zie ook de agenda van de VvE de Bergen V.
(disclaimer: we doen ons best om deze agenda zoveel mogelijk actueel te laten zijn)