Zorg dat je appartement goed verzekerd is

Het gebouw van de VvE is opnieuw getaxeerd voor de verzekering. Dat kan gevolgen hebben voor de verzekeringen van je eigen appartement. Een korte uitleg.

Taxatie herbouwwaarde

Gebouwen zoals die van onze VvE moeten eens in de paar jaar opnieuw getaxeerd worden voor de herbouw waarde. Met andere woorden: wat zou het kosten als het gehele gebouw zou afbranden of instorten en het zou opnieuw gebouwd moeten worden.

Een appartementengebouw bestaat uit een algemeen gedeelte en een eigenaars gedeelte: Je hebt het appartementsrecht gekocht en daarmee is alles aan de binnenzijde van je appartement van jou en aan de buitenzijde is alles van de gemeenschappelijke Vereniging van Eigenaren (VvE). Heel simpel gezegd met een voorbeeld: het raamkozijn aan de binnenkant moet je zelf verven en onderhouden, het raamkozijn aan de buitenzijde zal de VvE voor jou onderhouden.

Dat betekent dat er bij het herbouwen een verenigingsbelang (buitenkant) en een eigenaarsbelang (binnenkant) is. De herbouwwaarde van het verenigingsbelang is geschat op €6,1 milj. Deze taxatie is doorgestuurd naar de verzekering.

Verzekering eigenaarsbelang

Met deze nieuwe taxatie is een nieuwe (zo voordelig mogelijke, maar wel goede) verzekering afgesloten voor de VvE. Voor de goede orde: dit soort verzekeringen staat los van de marktwaarde of de eventuele ontwikkelingen daarvan. Er is wel rekening gehouden met stijgende bouwkosten door een ‘garantie tegen onderverzekering’ in de polis.

In onze nieuwe verzekering zit ook een meeverzekerd eigenaarsbelang van €32.307 (per appartement). Simpel gezegd: als het gebouw niet meer bewoonbaar is en opnieuw gebouwd moet worden, dan kun je dat bedrag ontvangen van de verzekering van de VvE om de inrichting van je appartement te verzorgen.

Denk bij het eigenaarsbelang, ook wel meerwerk genoemd, aan alles wat ‘vastgeschroefd’ is in je appartement zoals de badkamer inrichting of je complete keuken.

Ben jij nu goed verzekerd?

Wij kunnen niet voor jou vaststellen of je nu goed verzekerd bent. Als je in het verleden een hele dure keuken hebt laten monteren, of een complete airconditioning installatie hebt aangebracht… dan is dat (nu) niet verzekerd.

Binnen het verzekerde eigenaarsbelang is alleen rekening gehouden met een standaard keuken  en badkamer inrichting. Je bent dus nu gedeeltelijk goed verzekerd. We hebben hiertoe besloten om eventuele (en potentieel lastige) discussies over deelschade te voorkomen.

Meteen een paar tips:

TIP 1: sinds mei 2020 valt de aangebrachte (laminaat-)vloer onder je opstalverzekering.

TIP 2: in deze nieuwe polis is een eigen risico bij waterschade opgenomen van €2500

Neem contact op met je eigen verzekeringsadviseur

We raden je aan om je verzekeringen na te (laten) kijken of je nu nog wel voldoende verzekerd bent. Of misschien ben je nu wel dubbel verzekerd.

Gebruik de documenten die op de besloten website voor eigenaren staan, het taxatierapport en het overzicht van de polisvoorwaarden van de VvE [link], om na te kijken hoe jij verzekerd bent.

Het is je eigen verantwoordelijkheid als eigenaar om te zorgen dat jouw (eventuele) meerwaarde goed verzekerd is.