Nieuw Huishoudelijk Reglement VvE

Inmiddels zijn we een aantal jaar bezig (geweest) om het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren te actualiseren. Niet in de laatste plaats omdat er ook wat fouten in bleken te staan. De stand van zaken op dit moment en hoe nu verder.


Update, zie onderaan deze pagina.


Huishoudelijk Reglement en Model Reglement

De aanleiding voor het aanpassen van het Huishoudelijk Reglement (HHR) zoals we dat het laatst hebben aangepast in 2010, is dat het niet bleek te kloppen met het Model Reglement (MR).

Bij het bouwen van het gebouw is, nu inmiddels meer dan 25 jaar geleden, een akte van splitsing opgesteld door een notaris waarin alle rechten van de verschillende (toen toekomstige) eigenaren zijn vastgelegd. Bij het maken van zo een akte van splitsing wordt er naar een zogenaamd Modelreglement (MR) in de akte verwezen. In onze akte wordt er verwezen naar het dan standaard Modelreglement 1992 (MR 1992).

In de praktijk betekend dit dat daarmee het MR 1992 is vastgelegd met de handtekeningen van alle eigenaren bij de aankoop van hun appartement of winkel. De verwijzing naar het MR (of het aanpassen van MR artikelen) kan dus alleen veranderd worden met een aanpassing in de akte van splitsing. En voor een aanpassing in de akte van splitsing is dus een handtekening van alle afzonderlijke eigenaren vereist.

Nu bleek dat wij zaken hadden staan in het HHR die niet zouden mogen of kunnen volgens het MR (en andersom). Daarom hebben we het HHR aangepast zodat het nu compleet in lijn is met het MR.

Huishoudelijk Reglement aanpassen aan de praktijk

We hebben meteen ook gekeken waar we het HHR aan kunnen passen zodat het past bij de praktijk zoals wij dat (altijd al) uitvoeren. Een voorbeeld is dat wat wij altijd een ‘Algemene Ledenvergadering’ noemen, geen juridische juiste term is (officieel heet het Vergadering van Eigenaars).

We hebben nu het HHR praktisch en leesbaar gemaakt, maar wel zo dat het wel degelijk en nog steeds juridisch juist is.

Aanpassen aan de wensen van de leden

Verder waren er een paar zaken waarover in de Algemene Ledenvergadering in het verleden iets is besloten, maar wat verder niet is vastgelegd in het HHR. Denk daarbij aan waar de fietsen op het terrein gestald mogen worden, of hoe om te gaan met oude fietsen van vertrokken bewoners. Dat soort zaken hebben we nu ook in het HHR aangepast.

Komen tot een nieuw, juist én goed Huishoudelijk Reglement

Je kunt een HHR niet zomaar aanpassen. Elke aanpassing of wijziging heeft juridische consequenties; de aanpassingen moeten dus niet alleen kloppen met het Modelreglement maar ook met het Burgerlijk Wetboek en jurisprudentie ten aanzien van appartementsrechten.

Daarom hebben we daarvoor specifiek de hulp ingeroepen van Vincent van Bokhoven, eigenaar en deskundige van AAC, en Jos Huberts, gewezen notaris met veel ervaring op het gebied van appartementsrechten. Samen met de voorzitter van de VvE, Sander Vrugt van Keulen, zijn er veel(!) bijeenkomsten geweest om het HHR logisch, leesbaar en praktisch toepasbaar te laten zijn… waarbij het ook nog (steeds) een volledig rechtsgeldig document is.

Maar de leden moeten toch hierover nog beslissen?

Ja, dat klopt. Na vele vergaderingen en uitzoekwerk van Vincent, Jos en Sander is er op 2 februari van dit jaar een digitale bijeenkomst geweest met alle leden van het Dagelijks Bestuur. In die bijeenkomst kwamen nog enkele vragen naar voren die anders omschreven konden worden in het HHR. Op 9 maart was er een laatste digitale bijeenkomst: op dit moment is het Dagelijks Bestuur eruit en vinden het een juist voorstel om aan de Alv voor te leggen.

Op de Algemene Ledenvergadering op 12 mei as. zal het volledige aangepaste Huishoudelijke Reglement als onderwerp op de agenda staan om over te stemmen. Maar je wil het vast nu al inzien…

Uitleg over de veranderingen: digitale informatiebijeenkomst

We kunnen ons voorstellen dat sommige leden zich graag goed willen inlezen in de voorstellen voor aanpassing en daarover vragen hebben. En ook vragen hebben over het waarom en de achterliggende redenen van sommige onderdelen. Maar misschien ook gewoon omdat iets niet duidelijk is.

Het uitvoerig inhoudelijk uitleggen tijdens de Algemene Ledenvergadering kan betekenen dat we daar (dan) heel veel tijd mee kwijt zouden zijn (zeker als die vergadering misschien wel weer digitaal zal moeten zijn). Daarom hebben we een digitale(!) informatiebijeenkomst voor alle eigenaren ingepland op 30 maart as. om 19:00u.

Het HHR oud (versie 2010), het HHR nieuw (versie 2021) en het MR 1992 zijn de besloten website geplaatst. Ze zijn alleen beschikbaar voor eigenaren, die daarvoor toegang hebben:
link naar pagina ‘HHR informatiebijeenkomst’ op de besloten website.

 

wat: informatiebijeenkomst Nieuw Huishoudelijk Reglement (HHR)
voor wie: alle eigenaren
waar: digitale bijeenkomst via Zoom
wanneer: 30 maart as.
tijd: 19:00u. – 20:30u.

Wil je de digitale uitnodiging ontvangen? Stuur dan een mail via het contactformulier.

 

 


UPDATES
31 maart 2021 – resultaat HHR informatiebijeenkomst

Aan de digitale HHR informatiebijeenkomst is deelgenomen door 5 eigenaren. In ruim anderhalf uur is het gehele concept van de vernieuwde HHR doorgenomen, opmerkingen besproken en vragen beantwoord. Uiteindelijk is er het voorstel gekomen om enkele woorden aan te passen die voor verduidelijking zorgen.

Dit betekend dat er een definitieve versie van de HHR 2021 voorgelegd kan worden aan de Alv op 12 mei aanstaande. Je zult (als eigenaar) deze definitieve versie straks tegenkomen bij de stukken en de agenda van de Alv op de besloten website.